Закони України

Закон Украини “Про благоустрій населених пунктів”, №2807-IV від 6 вересня 2005 року

• Управління в сфері благоустрою
• Суб’єкти і об’єкти в сфері благоустрою
• Організація благоустрою
• Стандартизація і нормування
• Фінансове забезпечення
• Відповідальність за порушення законодавства
* Кладовища є об’єктом благоустрою населених пунктів.

Закон Украини “Про поховання та похоронну справу”, N1102-IV від 10 липня 2003 року”

• Поняття поховання
• Організація поховань та похоронна справа
• Організація поховань
• Відповідальність за порушення
• Законодавство про поховання померлих
• Міжнародне співробітництво в галузі поховання
• Заключні положення

Закон Украини “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

Стаття 45: Право на допомогу на поховання
• Допомога на поховання передбачається в разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на його утриманні:
• Не вважаються такими, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела доходу (отримували заробітну плату, пенсію і т.д.)
• Надання допомоги надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним або фізичним особам, які здійснювали поховання.