Урядові акти

Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N826

Для визначення відновної вартості об’єкта благоустрою (кладовища в тому числі) його балансоутримувач утворює комісію, до складу якої включаються представники балансоутримувача і власника зазначеного об’єкта, місцевої держадміністрації (виконавчого органу міської, селищної, сільської ради), фахівці з питань благоустрою населеного пункту. До складу комісії можуть входити представники громадських організацій (за їх згодою).

Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій, постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N1445

До категорій людей, які мають право на матеріальну допомогу відносяться: аспіранти, докторанти, клінічні ординатори, студенти денної форми вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, особи, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не працюють, не перебувають на службі, чи не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні…

Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N1045

Видалення зелених насаджень здійснюється (в тому числі і на кладовищі) якщо вони є аварійними, сухостійних або фаутновимі деревами, а також під знесення потрапляють самосійні або порослеві дерева з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів…

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1048

Критерії ризику встановлюються з метою проведення оцінки господарської діяльності, пов’язаної із забезпеченням належного технічного стану та / або утримання галузі поховання або сфери вивезення побутових відходів; безпеки для життя і здоров’я населення, з метою запобігання виникненню загрози навколишньому середовищу. На основі цих критеріїв визначається ступінь ризику – високий, середній та незначний.

Порядок поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003р. N1963

Поховання громадянина, померлого на території іноземної держави, здійснюється за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла в Україні, посвідченого належним чином у відповідній іноземній державі. Для організації майбутнього поховання громадянин письмово звертається до відповідної сільської, селищної, міської ради, на території якого він бажає, щоб його тіло після смерті було поховане, з проханням дати згоду на проведення такого поховання.

Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. N99

При переміщенні тіла померлого через державний кордон України, особа, яка супроводжує тіло померлого, пред’являє митному органу такі документи: свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави; довідку про те, що в тілі померлого і труні (урні з прахом) немає сторонніх вкладень, переміщення яких через державний кордон України забороняється. Перевезення тіла померлого по території України здійснюються з дотриманням вимог санітарного законодавства України.